Magdalena, 44

Číslo profilu 1834964
Datum registrace 02.02.2023
Aktualizován 06/10/2023
Jméno Magdalena
Země Czech Republic
Město Ostrov
Orientace Lesbičky
Věk 44
Znamení zvěrokruhu Býk
Výška 184 cm
Váha 53 kg
Barva vlasů Bruneta
Barva očí Líska
Kouření Občas
Alkohol Ano
Oblíbené země Zanzibar Řecko Estonsko Maledivy Portugalsko Kapverdy Španělsko Tunisko

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tuto zprávu poskytl uživatel Magdalena Ostrov 06/11/2023 02:41:06

Tyto zásady ochrany osobních údajů dále jen Zásady popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji.

C Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosím, seznamte se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji práv a povinnosti. V souvislosti s činností, kterou Správce vykonává, zpracovává osobní údaje o některých fyzických osobách. Těmito osobami jsou především zaměstnanci a dále v malé míře dodavatelé a objednatelé. Pověřence nemáme.

Tyto Zásady se týkají veškerých osobních údajů zpracovaných Společností, bez ohledu na účel či právní titul zákonný důvod jejich zpracování. Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje a o které osobní údaje jde? Zpracováváme osobní údaje vždy na základě alespoň jednoho ze zákonných účelů vyjmenovaných v článku 6 Nařízení právní základ pro zpracování.

Nejčastěji uplatňovanými zákonnými tituly pro zpracování osobních údajů zaměstnanců, dodavatelů a objednatelů jsou:. Uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Roudnické infocentrum nabízí nově denně testování na COVID Město Roudnice nad Labem

Za účelem uzavření pracovní smlouvy získáváme a zpracováváme údaje o zaměstnancích. Konkrétně se jedná o údaje, které potřebujeme k uzavření a plnění pracovní smlouvy. Tyto údaje nám udáváte do Osobního dotazníku při vzniku pracovního poměru. B Plnění právní povinnosti stanoví zákon nebo právní předpis, nebo předpis evropského práva.

Za tímto účelem zpracováváme pouze ty osobní údaje, jejichž zpracování ukládá zákon, případně ty, které potřebujeme ke splnění zákonné povinnosti. Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro jaký byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu. A Za účelem uzavření pracovní smlouvy a následné plnění smlouvy sjednané se subjektem údajů a všechny úkony, které s pracovním poměrem souvisí, využíváme osobní údaje po dobu trvání pracovního poměru a po dobu nezbytnou pro ukončení pracovního poměru.

Doba archivace je 10 let od roku, ve kterém skončil pracovní poměr, údaje ze mzdového listu archivujeme 30 let. Doba archivace jsou 1 rok po ukončení roku, v kterém uplynula záruční doba.

V zájmu ochrany majetku jsou ve venkovních prostorách dvůr, parkoviště firmy instalovány kamery. Kamery mají zapnuté nepřetržité snímání. Informace získané z kamerového systému jsou 20 dnů uchovávány. Informace jsou vyhodnocovány v případě nelegálního vniknutí do prostorů firmy. A Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu tj. B Právo na přístup k osobním údajům.

Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok Dobříš

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. C Právo na opravu. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat nápravu. D Právo na omezení zpracování. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme nad rámec článku 6 Nařízení b c d právní základ pro zpracování. V případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány; máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět. F Právo na přenositelnost údajů. Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli a předat je jinému správci údajů. G Jak můžete svá práva uplatnit?

použitelnost důkazů - NSS-ČR/

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Všichni naši zaměstnanci, kteří jsou oprávněni získávat, zpracovávat a spravovat vaše osobní údaje, byli seznámeni s Nařízením. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy a dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším příjemcům. Dodržujeme zásady odpovědnosti a pravidla vedení, uložení, zabezpečení, zpracování a přenosu osobních údajů.

Zpracováváme přesné a aktuální údaje, transparentním způsobem, pouze pro legitimní zákonné účely v minimálním nezbytném rozsahu, ukládáme je po nezbytnou dobu a náležitě je zabezpečujeme před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Neprovádíme automatizované rozhodování o subjektech údajů ani jejich profilování.

Máme volná místa a nabízíme špičková školení | CENTR GROUP

Zásady zpracování osobních údajů GDPR Tyto zásady ochrany osobních údajů dále jen Zásady popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji.

Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji? Nejčastěji uplatňovanými zákonnými tituly pro zpracování osobních údajů zaměstnanců, dodavatelů a objednatelů jsou: 2. Po jakou dobu údaje využíváme a archivujeme? Kamerový systém V zájmu ochrany majetku jsou ve venkovních prostorách dvůr, parkoviště firmy instalovány kamery.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji. Správa a zpracování osobních údajů. A Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje? B Komu předáváme vaše osobní údaje? Jaké principy zpracování používáme?

Tyto Zásady jsou platné a účinné od B - Kateřina Svobodová, František Mišák 3. A - Alžběta Šípková, Daniel Jůna 3. B - Tomáš Pleyer, Kateřina Nováková 4. A - Veronika Svobodová, Adéla Mišáková 4. B - Samuel Dien, Dominika Novotná 5. A - Berenika Bakešová, Ellen Burnusová 5. B - Vít Lacina, Terezie Podrapská 6. A - Jaroslav Hyhlan, Marek Menhart 6. B - Štěpánka Horáková, Violeta Mazancová 7. A - Emma Černá, Kryštof Kačur 7.

B - Sára Strmeňová, Jan Hrbáček 8. A - Jan Křeček, Patrik Müller 8. B - Jan Hyhlan, Julie Váchová 9. A - Tereza Stará, Alice Wogurková 9. B - Lucie Kotasová, Misheel Gantulga 9. C - Eliška Gregorová, Anna Trojáčková. Křeček 8. Zlatovláska 9.

You’re Temporarily Blocked

Popelka 9. Princové jsou na draka 9. Teplákový den apod. Štěrbové 2 zástupci z každé třídy od 5. B Ema Teufelová, Ella Petříčková 3.

Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh - Žákovský parlament

B Adéla Gerstbergerová, Valentýna Jersáková. A a Adam Vodička 6. Základní škola Litoměřice U Stadionu 4 Litoměřice. ŠD : fax: reditel ustadionu. IČO: příspěvková organizace zřizovatel: Město Litoměřice. Odkaz na mapu. Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky — návod ZDE. Designed by NaseReklama. C Kontaktní formulář. Předchozí rok Předchozí měsíc Následující rok Následující měsíc Listopad Objednávka volnočasové školní kolekce oblečení.

Datum : Žáci Rodiče Učitelé Ostatní. Ředitelské volno. Datum Vánoční prázdniny. Ze školní fotogalerie. Úvodní stránka Žáci Žákovský parlament. Žákovský parlament Zveřejněno: Žákovský parlament je poradním orgánem vedení školy, která tak získává informace od žáků o jejich problémech, přáních, připomínkách, V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 2. Základní škola Litoměřice U Stadionu 4 Litoměřice tel. Výchovný poradce. Školní metodik prevence.

Čeština pro cizince. Právě vyšlo nové číslo Archiv školních novin. Schránka důvěry.

0 / 5