Viera, 20

Číslo profilu 1893014
Datum registrace 06.02.2023
Aktualizován 05/27/2023
Jméno Viera
Země Czech Republic
Město Rumburk
Orientace Lesbičky
Věk 20
Znamení zvěrokruhu Beran
Výška 155 cm
Váha 79 kg
Barva vlasů Hnědý
Barva očí Zelená
Kouření Občas
Alkohol Ne
Oblíbené země Švýcarsko Maroko Švédsko Finsko Slovinsko Rumunsko

Stránka neexistuje - Page is not found | MPO

Tuto zprávu poskytl uživatel Viera Rumburk 05/28/2023 09:28:05

Procesor: Intel Core i5 F 2. Společnost Intel představuje Ať už jste hráč, hledající fantastický herní zážitek s dostatkem výkonu pro hladké streamování a nepřerušované nahrávání nejdůležitějších momentů nebo jste tvůrce obsahu, který chce strávit méně času čekáním při tvoření a sdílení, tato Pohání je architektura Ampere — 2. OC verze. Na všechny sestavy poskytujeme nadstandardní 3 letou záruku při neporušení záručních pečetí.

V případě jakéhokoli problému vyřešíme závadu v co nejkratším termínu. Veškeré sestavy procházejí výstupními testy a benchmarky. Počítače standardně dodáváme s nejnovějším systémem Windows 10 Pro a veškerými aktualizacemi, ovladači a základním softwarem nutným pro bezproblémový chod počítače. Počítače jsou pečlivě zabaleny v kartonové krabici s vnitřní ochrannou výplní pro bezpečnou dopravu.

V případě jakýchkoliv dotazů, přání, informací - kontaktujte nás zde na chatu , nebo na adrese info forgaming. Celková cena: 30 ,- s DPH. Název e-shopu: www. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:.

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží a dále po dobu zákonné záruky 24 měsíců od převzetí zboží či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví č. Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků č. Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty č. Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu. Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Ceny jsou prezentovány včetně všech daní např. DPH a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Textová podoba smlouvy - Hlídač státu.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.

Databáze periodického tisku pro veřejnost -

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u nabízených, konfigurovaných ani individuálních počítačových sestav. Objednávkou potvrzuje kupující sestavení specifického počítače dle nabízených komponent a počítač je upraven dle přání kupujícího.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně. Pokud má převzaté zboží nedostatky např. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny ; není-li to povaze vady neúměrné zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu , lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou :.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Naše výdejní místa

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou , má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady nebo má zboží větší počet vad nejméně tři vady současně , může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží nejlépe dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění oznámení reklamace.

Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.

Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům: a smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo; b provozovateli portálu Heureka.

Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst.

Klíč ke sbírkám

Provozovatel portálu Heureka. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele č. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.

svatební agentura sofie město vyškov Vrchlabí

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele č. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zkontrolujte si, prosím, správné zadání Vašich údajů! Toto je důležité pro předání zásilky, zaslání informací o plánované době předání apod.

Poznávací zájezdy - CK Redok - by CK Redok Travel - Issuu

Při výrazně vyšší hmotnosti můžete být po realizaci objednávky kontaktováni o možném příplatku za vyšší hmotnost. Při odběru v lékárně mimo Turnov počítejte, prosím, že se zásilka na danou lékárnu musí přepravit, zboží se vydává z lékárny v Turnově, ostatní lékárny pouze poskytují prostor jako výdejní místo.

Jak nakupovat Obchodní podmínky Cena dopravy Osobní odběry. Doplňky stravy. Zdravotnické prostředky. Zdravotnická technika. Děti a maminky. Kosmetika a zdraví. Armády 44, 01 - Stavebniny Bílovec, Slezské nám. Blansko, nám. Boskovice, Brno, Královo Pole, Palackého tř. Dětská nem. Brno, střed, Křenová 42, Cyklobella, 00 - Cyklobella. Bruntál, Dr. Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. Masaryka chov. Trojice 80, 61 - Kavárna vinárna Chomutov, Chrudim, Tovární , 01 - detskahra. Deštné v Orlických horách , 91 - Turistické informační centrum Deštné v Orlických horách Děčín, Děčín, Čsl.

Dlouhá Loučka, 9. Dobrá, Dobrá 65 Santini , 51 - Santini group s. Dobratice, Dobratice 61 krmimmasem. Dobruška, nám. Plecitého 11 - Rollpap, 64 - Rollpap a. Masaryka , 04 - U sv. Dvůr Králové n. Dvůr Králové nad Labem, Zboží čp. Čermáka , Sport-D, R. Čáslav, R. Červený Kostelec, 5. České Budějovice, Máj, Ant. CZ České Budějovice, Suchovrbenské nám. Halenkov, Halenkov , 03 - Toptex pletací příze s. Havlíčkův Brod, Ledečská ev. Holešov, Masarykova , 01 - Sport Cyklo s.

Holešov, nám. Top Drogerie Horní Moštěnice, nám. Hradec Králové, K. Hradec Králové, Tř. Karla IV. Osvobození 3, 61 - Puzzle4U.

Hustopeče, Dukelské nám. Jablonec nad Nisou, Mírové nám. PROFI s. Jihlava, S. Hrubého 72, 21 - Drobné zboží - Dárky Karlovy Vary, 5. Maria, 01 - Lékárna St. Kdyně, Náměstí prof.

Žákavce 75, 06 - Elektro-zlatnictví JMC s. Vrbenského , 01 - U Pepíčka dětská móda Kladno, Čs. Food Traders, 01 - M. CZ Kladno, Nám. Masaryka 92 - Idea Creative, 01 - Idea Creative s. Kladno, T. Klášterec nad Ohří, Nám. Kojetín, Masarykovo náměstí 35, 01 - Moravel. Masaryka , Prohackovani, 13 - Proháčkování.

svatební agentura sofie město vyškov Vrchlabí

Pešiny 40, 41 - Víno s oblečením Kostelec nad Orlicí, Komenského , 41 - bezObalovka - stáčená drogerie Kostelec nad Orlicí, Rudé armády , 41 - Instalatérství Vonásek s. Kraslice, 5.

Kroměříž, Komenského nám. Lanškroun, Čecha , 01 - Požitkářství Lanškroun, T. Letovice, Masarykovo nám. Liberec, 5. Liberec, Hodkovická , Nescar Sport, s. Final Litovel, Staroměstské nám. CZ Litvínov, Valdštejnská , Kupbezvadarek. Jiljí Lomnice nad Pop. Louny, Česká , Bájo.. Hubert Lovosice, 8. CZ Malšice, Nám. Kret s. Mělník, Sídl. Svobody 37, 10 - iPhonek. Svobody 19 Moravel , 85 - Hračky, Sport Moravel a. Sieber, 01 - J. Sieber Most, Hl. Most, S.

Most, Žatecká , 01 - Prodejoleju. Neratovice, Libiš, B. Nová Paka, Pražská , Slunečnice, 01 - dekorace-slunecnice. Nové Město nad Metují,. Nýrsko, Náměstí , 22 - Cenový ráj Nýrsko, Prap. Olomouc, Na Sezníku , 00 - Graphic Art s. Hrdinů , 00 - Taran - Copycentrum Olomouc, tř.

CZ Ostrava, Maluchy , 30 - Potraviny Eden Ostrava, Čs. Ostrava, Hrabůvka, Dr. Ostrava, Vítkovice, 1. Valčíka , 02 - Fab-shop. Pardubice, nám. Pardubice, Palackého Věcičky pro malé lidičky s. Pardubice, Palackého třída ev. Pchery, 5. Food, 08 - M.

0 / 5