Emma, 50

Číslo profilu 3322629
Datum registrace 02.02.2023
Aktualizován 05/27/2023
Jméno Emma
Země Czech Republic
Město Svitavy
Orientace Heterosexuální
Věk 50
Znamení zvěrokruhu Štír
Výška 179 cm
Váha 48 kg
Barva vlasů Hnědý
Barva očí Hnědý
Kouření Občas
Alkohol Ano
Oblíbené země Kypr Dominikánská republika Nederland Lucembursko Spojené státy Mauricius

Rybník Rosnička budou čistit i plovoucí ostrůvky -

Tuto zprávu poskytl uživatel Emma Svitavy 05/28/2023 07:58:05

Svitavy — Turistický průvodci už se z knížek dostali i do mobilních telefonů. To není žádná novinka. Ale svého mobilního turistického průvodce mají nově také Svitavy. Mobilní aplikace je novou formou propagace města.

aplikace seznamování Svitavy

Zájemci si ji mohou zdarma stáhnout z internetového obchodu pod názvem Svitavy — audiotour nebo pomocí speciálního QR kódu, který je umístěný na internetových stránkách města. Novinka v sobě obsahuje zjednodušený obsah zvukového informačního nosiče na náměstí.

S turisty umí komunikovat mimo češtiny také v angličtině a němčině. Nemusíte číst a zdržovat se čtením mnohdy malého textu na displeji. Online výsledky komunálních voleb a zvolení zastupitelé , Výsledky senátních voleb , Kdy jsou komunální volby , Jak volit , Volební systém , Jak často jsou komunální volby , Proč se křížkuje , Kandidáti a strany , Členové zastupitelstev , Kdo vyhlašuje volby , Senátní volby , Prezidentské volby , Volby do roku , Bitva o radnice.

Chci zprávy do e-mailu. Turisty provede mobilní aplikace. Kliknutím zvětšíte. Turistický průvodce v mobilním telefonu. Svitavy, mobilní aplikace, Svitava, mobilní telefon, internetový obchod, webová stránka, angličtina, náměstí, hudba. Z okolí 4.

aplikace seznamování Svitavy

Svitavsko Ostatní sporty Miminka 6. Čtenář reportér Poslat příspěvek 9. Aréna názorů. Svitavsko 5. Architektura Za jídlem 7. Autosalon 7. Dům a zahrada. Věda 9. Společnost 5. Zdraví Hobby 2.

Nabídka skupinového poradenství Svitavy

Celebrity 4. Volby na Svitavsku Online výsledky komunálních voleb a zvolení zastupitelé , Výsledky senátních voleb , Kdy jsou komunální volby , Jak volit , Volební systém , Jak často jsou komunální volby , Proč se křížkuje , Kandidáti a strany , Členové zastupitelstev , Kdo vyhlašuje volby , Senátní volby , Prezidentské volby , Volby do roku , Bitva o radnice.

Komunální volby , Senátní volby , Co rozhodne volby u vás , Komunální volby , Volby do zastupitelstev obcí v Česku , Volby do Senátu Parlamentu České republiky. COM Volkswagen Passat 2. Informační schůzka pro nové uchazeče o zaměstnání.

Do rybníku Rosnička možná někdo vypustil fekálie, Svitavy podaly trestní oznámení -

Vstupní poradenství pro nově evidované uchazeče o zaměstnání - shrnuje práva a povinnosti uchazečů, informace o podpoře v nezaměstnanosti, o službách úřadu práce, o nástrojích APZ, o projektech ESF. Skupinové poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Poradenství formou přednášky, kde získáte obecné informace pro osoby se zdravotním postižením OZP týkající se statusu OZP OZZ, ID , pojištění, náhradních dob důchodového pojištění, informací k pracovní rehabilitaci, pracovnímu uplatnění pro OZP na chráněných pracovních místech, informací o poskytovatelích sociálních služeb, projektech pro OZP, ergodiagnostice.

Orientace na trhu práce. Poradenský program, kde získáte informace o aktuální situaci na trhu práce, zdrojích volných pracovních míst, doporučení pro hledání zaměstnání, předpoklady k práci, rozbor pracovních zkušeností, bariéry uplatnění na trhu práce. Komunikace se zaměstnavatelem, příprava na pohovor. Poradenský program, kde získáte informace o zdrojích volných pracovních míst, způsobech kontaktování zaměstnavatelů, pravidla verbální a neverbální komunikace, připravíte se na přijímací pohovor často kladené otázky, modelové situace.

Osobní portfolio — životopis, motivační dopis. Poradenský program, kde získáte informace o zásadách psaní životopisu a průvodního, motivačního dopisu. Informační servis pro absolventy. Poradenský program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání - absolventy. Seznámíte se službami úřadu práce, nástroji APZ, možnostmi uplatnění na trhu práce a zdroji volných pracovních míst.

Pomůžeme Vám s orientací na trhu práce, dozvíte se, jak má vypadat životopis, motivační dopis a pomůžeme Vám s přípravou na přijímací pohovor.

Budou Vám podány informace o projektech ESF. Poradenský servis pro studium a práci v zahraničí, nabídka Au pair programů. Skupinový program určený pro uchazeče a zájemce o zaměstnání - absolventy. Nabídka pracovních, kulturně výměnných pobytů v EU a dalších zemích. Studijní příležitosti v EU a dalších zemích. Au pair programy v Evropě a ostatních zemích.

Rozvojový plán města Svitavy | Databáze strategií - portál pro strategické řízení

Chci se vzdělávat - odborný profesní rozvoj. Skupinový program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, kteří chtějí získat informace o možnostech vzdělávání. Návrat do vzdělávání, formy vzdělávání, celoživotní vzdělávání, profesní kvalifikace, zvýšení, doplnění či prohloubení kvalifikace. Výběr a realizace rekvalifikačních kurzů. Přihlášky ke studiu. Skupinová poradenská schůzka k výběru aktivit do IAP. Skupinové poradenství ke konzultaci aktivit pro sepsání individuálního akčního plánu IAP.

Poradenství pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikání. Zde získáte informace od pracovníka živnostenského odboru MÚ a pracovníka oddělení trhu práce, které Vám pomohou lépe se v této problematice zorientovat.

Dále Vás seznámíme s podmínky poskytování finančního příspěvku na zahájení podnikání a s realizací rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Poradenský nástroj Frýdlantské dny. Jedná se o poradenský nástroj určený pro uchazeče o zaměstnání pobírající dávky v hmotné nouzi. Cílem poradenského nástroje je propojení nástrojů základního sociálního poradenství k zajištění základních potřeb uchazečů o zaměstnání pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi a poradenských činností směřujících k návratu uchazečů o zaměstnání na trh práce, eliminaci sociálního vyloučení a vymanění se ze závislosti na dávkách pomoci v hmotné nouzi, a to ve spolupráci útvarů poradenství a dalšího vzdělávání a útvaru hmotné nouze ÚP ČR se sociálními pracovníky úřadů za aktivní účasti uchazečů o zaměstnání, společného klienta obou institucí.

Poradenství pro uchazeče o zaměstnání starší 50 let. Skupinové poradenství určené pro klienty nad 50 let, jehož obsahem jsou informace k vyhledávání pracovních míst a uplatnění na trhu práce, příprava na pracovní pohovor. Dále je součástí představení aktuálních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a projektů zaměřených na tuto věkovou kategorii.

Klienti budou na této schůzce rovněž informování o otázkách důchodů a příspěvku na péči.

Seznámení Svitavy | ELITE Date

Součástí je i poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seznámení s pracovní rehabilitací a chráněným trhem práce. Poradenství pro uchazeče o zaměstnání pečující o děti do 15 let. Skupinové poradenství zaměřené na klienty pečující o děti do 15ti let, jehož obsahem je informování o možnostech uplatnění na trhu práce, představení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a aktuálních projektů zaměřených na tuto cílovou skupinu.

Součástí jsou také stručné informace o dalších institucích, které jim mohou být nápomocny — sociální odbory městských úřadů, neziskové organizace, pedagogicko-psychologická poradna apod. Klienti obdrží také základní informace ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Job Club. Jedná se o poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Náplní skupinového programu je vytvoření osobního portfolia, osvojení si technik efektivního hledání zaměstnání, teoretický i praktický nácvik přijímacího pohovoru u zaměstnavatele, orientace na trhu práce, sebepoznání a sebehodnocení, informace o službách úřadu práce, o projektech ESF, rekvalifikačních kurzech, informace z pracovně-právní oblasti, informace o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti.

Poradenský program pro OZP. Poradenský program je určen pro osoby se zdravotním postižením osoby invalidní v I. Uchazečům o zaměstnání se zdravotním postižením je věnována zvýšená péče a individuální přístup při umístění na trhu práce. Externí poradenství. Hledám zaměstnání. Poradenský program je zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím osvojení znalostí pro lepší orientaci na trhu práce, nácviku dovedností a technik vyhledávání zaměstnání a sebepoznání.

Dalším cílem je vytvoření osobního portfolia a dále získání všeobecného přehledu z oblasti finanční gramotnosti. Účastníkům poradenského programu bude rovněž poskytnuto poradenství k podnikání. Využívání PC při hledání zaměstnání. Předmětem poradenského programu Využívání PC při hledání zaměstnání je zejména práce na PC a seznámení účastníků s informačním Portálem MPSV a dalšími databázemi volných pracovních míst, praktická aplikace osvojení základních technik vyhledávání zaměstnání za pomoci samoobslužných informačních systémů a vytvoření dokumentů potřebných při nalezení vhodného zaměstnání.

Základy finanční gramotnosti a pracovně-právní problematiky. Poradenský program je zaměřen na informace z oblasti pracovně-právní problematiky a osvojení základů finanční gramotnosti, která je prevencí i pomocí těm, kteří již problémy s předlužením mají.

Bilanční diagnostika. Poradenský program je zaměřen na komplexní posouzení schopností a možností účastníka v návaznosti na jeho budoucí pracovní uplatnění.

0 / 5