Inna, 41

Číslo profilu 4588221
Datum registrace 30.01.2023
Aktualizován 05/27/2023
Jméno Inna
Země Czech Republic
Město Milovice
Orientace Heterosexuální
Věk 41
Znamení zvěrokruhu Váhy
Výška 165 cm
Váha 47 kg
Barva vlasů Bílá
Barva očí Zelená
Kouření Ne
Alkohol Ne
Oblíbené země Keňa Thailand Chorvatsko

Přijímací středisko Ruzyně |

Tuto zprávu poskytl uživatel Inna Milovice 05/28/2023 09:39:05

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání. A po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR. Nesmí být shledány důvody pro zamítnutí či zastavení řízení o Vaší žádosti. Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR. S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu.

Žádost zde musíte podat osobně. Žádost podávejte na vyplněném formuláři , ke kterému předložte všechny náležitosti uvedené níže:.

- Online seznamka (AKTUALIZOVÁNO) -

Poplatek za podání žádosti ve výši ,- Kč. Náležitosti žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu nesmí být starší dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být předloženy v originále. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. Předkládané dokumenty, vyhotovené v jiných jazycích, budou bez úředního překladu přijaty pouze tehdy, půjde-li o veřejné listiny, vydané členským státem Evropské unie občanu tohoto členského státu, a doprovázené vícejazyčným standardním formulářem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.

Seznam takových veřejných listin, vydávaných jednotlivými členskými státy Evropské unie, je k dispozici na tomto odkazu. Všechny ostatní předkládané listiny pak musí být předloženy v originálním znění s úředně ověřeným překladem. Překlady listin mohou být vyhotoveny osobou zapsanou v seznamech tlumočníků pro český jazyk nebo osobou zapsanou v obdobném seznamu v jiném členském státě EU, a to za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.

B po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v ČR — jako tzv. Jako občan EU, který je zároveň rodinným příslušníkem jiného občana EU, můžete po 2 letech nepřetržitého pobytu na území ČR podat žádost o trvalý pobyt, pokud jste alespoň 1 rok rodinným příslušníkem občana EU. Musíte ovšem být tzv. Řízení o žádosti je upraveno zákonem o pobytu cizinců pdf, 1,8 MB , správním řádem, a případně dalšími souvisejícími zákony.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, pomůže pracovník přijímající žádost cizinci nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může být řízení o takové žádosti přerušeno.

Chybějící náležitosti žádosti můžete předložit osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo zaslat poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti.

Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. K seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též vyzváni ministerstvem. V případě kladného vyřízení Vaší žádosti, která byla podána na MV ČR se s Vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín vydání povolení k trvalému pobytu. Pokud není možné se s Vámi spojit telefonicky, budete k převzetí vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní.

Lhůta pro převzetí povolení je 30 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí povolení k trvalému pobytu. Pokud si ve stanovené lhůtě povolení nepřevezmete, bude řízení zastaveno. Průkaz trvalého pobytu vydávaný občanovi Evropské unie je veřejnou listinou, vydává se jako samostatný doklad s fotografií, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se pobytu na území.

Vydává se na dobu platnosti 10 let. Platnost průkazu lze prodloužit o 10 let, a to i opakovaně. MV ČR sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu, a budete tak automaticky. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu se na vás vztahuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, a to včetně práv a povinnosti, které z tohoto zákona vyplývají.

V případě zamítnutí žádosti, která Vám bude poštou, na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní, doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí máte možnost podat opravný prostředek, a to v souladu s poučením uvedeným v rozhodnutí. Trvalý pobyt Povolení k trvalému pobytu občana EU Povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU - občana třetí země Status dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu.

Národnostně smíšených párů dnes žijí v Česku tisíce. Ať už dojde k setkání za hranicemi, nebo v České republice, ať už žijete kdekoli, měly byste být připraveny na všechny nástrahy, které vás čekají. Záleží-li vám na vašem multikulturním vztahu, musíte si dopředu ujasnit zásadní životní témata, jako je výchova dítěte, práce, fungování vztahu, ale i zvládání stresových situací, které se často dostaví s prvními návštěvami úřadů při relokaci nebo při prvotních projevech rasismu na ulici. Ne nadarmo se říká, že při zamilovanosti lidé na svět hledí přes růžové brýle a cokoliv, co je od jejich lásky zrazuje, je dopředu zapovězeno.

Ve vztahu s cizincem ale může mít tato zaslepenost často neblahé důsledky. Než tedy řeknete své ano vyvolenému partnerovi z ciziny, a třeba jen ze sousedního státu, diskutujte, mluvte, dívejte se spolu na filmy a sdělujte si své pocity. Vnímejte reakce a postoje, a to zejména v krizovějších situacích.

Protože právě tyto situace vám ukážou mentalitu partnera v plné výši. Jakmile uzavřete manželství, nastane realita všedních dnů a pro národnostně smíšený pár to může být jedno velké překvapení.

A že nebudete se svatbou pospíchat? Pravděpodobně budete, protože žít roky v nejistotě, zda partnerovi prodlouží vízum, pokud zrovna není z EU, zvládne opravdu jen málokdo. Když tehdy dvaatřicetiletá Klára poprvé letěla do Indie, rozhodně se tam neplánovala zamilovat. Ale stalo se. Vše bylo neuvěřitelně rychlé, včetně plánů do budoucna. Protože měla Klára v Česku velmi dobrou práci, bylo rozhodnuto, že za ní její Ind přiletí a budou žít tady. Tehdy ale neměli absolutně žádnou představu, jaké byrokratické martyrium je tady čeká.

První partnerské problémy tak na sebe nenechaly dlouho čekat. Všechno bylo na mně, byla jsem máma i táta v rodině, překladatelka, živitelka, což ustojí málokterý pár. I když toto všechno ustáli a měli i svatbu, začaly se vynořovat rozdílné pohledy na svět i kulturní odlišnosti. Navíc pravidla a také systém EU je na hony vzdálen tomu indickému.

Stejně tak jako pro jeho kamarády, kteří evropské vztahy také neustáli, a nakonec své štěstí nalezli až v Indii. Jinou zkušenost má dvaatřicetiletá Anna, která si před dvěma lety řekla své ano s Brazilcem, se kterým se setkali v Praze.

A to je velká zkouška, ale ani na okamžik jsme nezapochybovali. Řešení pobytu bylo navíc hodně náročné, výslech, stohy papírů na úřadech, do toho cesty do Brazílie, kde Dominik řešil práci, relokaci do Čech, tedy i hodně finančně náročné.

Společně jsme ale vše zvládli. Dominik neměl s naší mentalitou a fungováním v Čechách sebemenší problém. Dnes už mají Anna a Dominik rodinu, Dominik v Čechách pracuje, má okruh přátel a funguje zde bez problému — až na pokračování v úřednickém stíhání. Jiný úhel pohledu přináší třiačtyřicetiletý Tony ze severní Anglie, který žije v Čechách deset let. Jako stěžejní vidí zejména komunikaci ve vztahu.

Seznámení s cizincem - seznamka

Občas si dělám srandu, že je vtipné dát si rande s někým, kdo vám nerozumí, protože pak ani nechápe, když plácnu něco blbého. Ale vážně, je jedno, jestli je to Češka, nebo dívka odjinud, která mluví cizím jazykem. Pokud se spolu nenaučíte komunikovat, vztah je odsouzen k zániku.

seznámení s cizincem praha Aš

Tony vidí dnes velkou výhodu v tom, že většina mladších žen mluví v Čechách anglicky, tedy jsou schopné i případné relokace. V Čechách jinak zná mnoho smíšených párů, hodně se pohybuje mezi cizinci, ale nevidí zde žádný vzorec pro jakékoli definice úspěšnosti či neúspěšnosti vztahu. Po svatbě se mohou začít vynořovat absolutně rozdílné pohledy na svět i kulturní odlišnosti. To vede často k tomu, že se mnozí expati přestěhovalec, člověk žijící v cizí zemi spoléhají na české partnery, aby jim pomohli s některými byrokratickými nočními můrami.

Je to těžké a může to vést k problémům ve vztahu, kde je vše bedrech jednoho z partnerů. Komunikaci bere jako zásadní také pětačtyřicetiletá Altin z Turecka, která je v Čechách vdaná podruhé. Já je nehledám a se svým českým manželem jsem šťastná. Naučila jsem se třeba i lyžovat, učím se česky, abych mohla komunikovat nejen s rodinou. Česká kultura je mi dnes už velmi blízká, vařím česká jídla a jednoduše nehledám rozdíly, důležité je se o všem bavit.

Jak ukazují statistiky, na národnosti nezáleží. Nemusíme být daleko od hranic, problémy se vyskytují všude.

seznámení s cizincem praha Aš

V čem ale vidí všechny smíšené páry absolutní nutnost, je komunikace. Ostatně čísla jasně dokládají, že nejde až tak o kulturní rozdílnosti, nejvyšší rozvodovost zažívají paradoxně česko-slovenské páry.

Například v roce se rozvedlo párů, jež tvořili Slovák a Češka a párů složených z Čecha a Slovenky, přičemž v témže roce se celkově u nás rozvedlo 25 manželství. Pro zajímavost ve stejném roce se rozvedlo také osmnáct párů, kdy muž byl z Nigérie, sedmnáct párů, kde muž byl Alžířan, čtyřicet párů se ženichem z USA nebo padesát jedna párů v případě tuniského manžela.

Vyšší rozvodovost je zaznamenána také v případě, že jsou muž nebo žena v páru z Ukrajiny nebo Vietnamu. Ve statistikách najdeme i státy jako Mongolsko, kdy manželství s českým mužem nevydrželo osmi smíšeným párům, z Jižní Afriky čtyřem a stejně tak čtyřem párům, kde byla nevěsta z Kuby.

Počet smíšených párů v Čechách už léta nijak dramaticky neroste. Již tradičně bývá více cizinců mezi ženichy v roce než cizinek mezi nevěstami nevěst cizí státní příslušnosti v roce Mezi zeměmi, odkud nevěsty do České republiky přijely v uplynulých letech, najdeme i vzdálené destinace jako Filipíny v roce - 22 svazků , Brazílie 11 svazků a Japonsko 19 svazků.

Ženichové pak v roce pocházeli např. Tradiční rodina je v krizi.

Mateřský jazyk cizinců a pracovní smlouva |

Rozchody dnes mohou být snadné a rodinné vazby jsou proto nestabilní. Asi bychom měli uvažovat, jestli chceme žít v kultuře, ze Většina českých mužů si představuje svou budoucí partnerku jako emancipovanou intelektuálku s vizáží topmodelky. Skutečnost je ale jiná. Za manželky si berou Velký věkový rozdíl mezi partnery není dnes ničím vzácným. Hlavní menu. Láska s cizincem: Jak jsou na tom Češi a největší překážky. Článek Záleží-li vám na vašem multikulturním vztahu, musíte si dopředu ujasnit zásadní životní témata, jako je výchova dítěte, práce, fungování vztahu, ale i zvládání stresových situací, které se často dostaví s prvními návštěvami úřadů při relokaci nebo při prvotních projevech rasismu na ulici.

Co si myslí cizinci o randění s Čechy a Češkami? Čeští muži do manželství hledají raději hospodyně. Zřejmě nejkratší manželství na světě trvalo pouhé tři minuty. Související témata: Cizinci.

Poradna pro cizince představí Kousek Ze/mě

Související články. Nestabilní vztahy a chaos v hlavách dětí Čeští muži do manželství hledají raději hospodyně Pozitiva i negativa velkého věkového rozdílu u partnerů 8. Výběr článků. Energetická krize Zastropování cen Příspěvek na energie Kalkulačka cen energií Příspěvek na bydlení Úsporný tarif Levné recepty. AutoMoto Autoškola - nové otázky Kam o víkendu za auty Přepis auta - koupě ojetiny Platnost dálniční známky Od kdy přezout na zimní?

Řidičák B a další skupiny. Seriál Koruna: 5.

0 / 5