Mia, 21

Číslo profilu 5315976
Datum registrace 31.01.2023
Aktualizován 05/27/2023
Jméno Mia
Země Czech Republic
Město Ostrava
Orientace Lesbičky
Věk 21
Znamení zvěrokruhu Vodnář
Výška 179 cm
Váha 58 kg
Barva vlasů Bruneta
Barva očí Líska
Kouření Ne
Alkohol Ne
Oblíbené země Jamajka Lotyšsko Srí Lanka Kroatië Dánsko

Zamezení přístupu na server |

Tuto zprávu poskytl uživatel Mia Ostrava 05/28/2023 07:34:05

Sedmdesátiletý Oldřich Čepelka je v Česku zakladatelem projektu Cykloterapie, kdy dobrovolníci vozí na speciálních elektro-cyklo-rikšách seniory se špatnou pohyblivostí na výlety. První dvě vozítka začnou do měsíce jezdit v Kadani a Otrokovicích.

Co je to Cykloterapie? Dobrovolná neplacená služba pro lidi, kteří mají problém s pohybem. Lidí, kterým zdravotní stav nedovoluje běžně se pohybovat, a kteří se většinou jen šourají po bytě nebo vyjdou na chvíli před dům, jsou u nás desetitisíce. Mnoho z nich je v domovech pro seniory. A mnozí se cítí opuštěně, nikdo jim nevěnuje svůj čas. Celosvětové hnutí, které má zkratku CWA — Cycling without age cyklistika v každém věku spočívá právě v tom, že seniory se špatnou pohyblivostí anebo i tělesně postižené vozí dobrovolníci na výlety po okolí a tím jim zlepšují kvalitu života, přinášejí nové zážitky, spokojenost a vědomí, že ostatní lidé je neopustili.

Chceme i české seniory potěšit zážitkem, o němž už nemysleli, že přijde. Jak na to senioři reagují? Když s nimi přijedou zpět, je na nich vidět zázračná proměna — vracejí se veselí, upovídaní, spokojení.

Každý člověk, který se nemůže hýbat, je nešťastný. Najednou jim někdo zařídí takový krásný zážitek. Jak projekt Cykloterapie vznikl? Před šesti lety si dánský manažer a poradce Ole Kassow při svých cestách do práce pochopitelně na kole povšiml starého muže, jak každé ráno sedí na lavičce před domem. Jednou se s ním dal do řeči a muž se mu svěřil, jak rád by viděl rodný dům v nedaleké vesnici, ale už nemůže dobře chodit. Ole Kassow si vypůjčil nákladní tříkolkou a v ní vzal 97letého seniora na výlet.

Později Ole vyjížděl ven opakovaně i s dalšími seniory. Byli nadšení. Nadšený Kassow napsal kodaňským městským úředníkům, jestli by nefinancovali tříkolky pro pečovatelské domy. Město bylo chytré a zakoupilo hned pět tříkolek pro pět pečovatelských domů. Dnes je míst, kde jezdí cyklorikši.

Používá se to celoročně.

Radoslava, seznamka pro duševně postižené

Na Islandu mají speciální kola s hřeby. Kdy se tato speciální kola objeví v Česku? Před rokem jsme zahájili kampaň, psali o tom články, začali komunikovat s desítkami měst. Pořád se nám nedařilo projekt prosadit, ale teď se nám to daří prolomit díky dvěma událostem. Můj kolega Leoš Hrádek z Plzně se rozhodl, že pojede velmi těžký, kilometrový mezinárodní dálkový cyklistický závod Transcontinental Race.

Ten odstartoval v neděli Důvodem bylo, aby na Cykloterapii upozornil. Mezitím si speciální elektrotříkolo objednala si to Kadaň, Otrokovice a Ústí nad Labem. Do měsíce budou v Kadani a Otrokovicích. Cena jednoho je tisíc.

Projekt Půjčovny kompenzačních pomůcek STP v ČR, o.s. | STP v ČR z. s.

Jak jste se k tomu dostal? Ve svých 70 letech jsem začal studovat na vysoké škole gerontologii, vědu o stáří. Začal jsem pracovat na diplomové práci na téma veřejné aktivity seniorů a loni v létě jsem hledal, co ve světě senioři dělají. Tak jsem narazil na Cykloterapii. Pro projekt jsem se nadchnul. Spojili jsme se s Leošem a řekli jsme si, že do toho půjdeme spolu.

Jedná o dobrovolnou, bezplatnou službu seniorů.

seznamka pro postižené Kadaň

Šli jsme do toho proto, abychom pomohli ve svém volném čase a dobrovolně seniorům. Je to nezisková aktivita. Komu všemu jsou cyklorikši určené? Mohou to být nemocné děti, tělesně postižení a především senioři. V České republice jsou dva miliony lidí starší 60 let, tudíž narůstá počet těch, kteří by si zasloužili, aby měli vítr ve vlasech. Kdo může kolo řídit? Upozorňujeme na podvodné odkazy šířené SMS zprávami a e-maily. Vedou na falešné stránky, které se tváří jako web MPSV. Jedná se o phishing, na odkazy neklikejte.

Vyhledávání Máte vypnutý nebo nedostupný JavaScript. Josefa - komplex.

Schválené změny procent

Pestalozziho o. SALUS o. Rehabilitace a rekvalifikace nevidomých a slabozrakých občanů v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku Dědina o. Sociální práce v Drop in o. Zajištění sociálních služeb v terapeutické komunitě White Llight I. Zajištění provozu nízkoprahového Kontaktního centra White Light I. Dům tří přání o. Sociální služby o. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Lázních Libverda,okr. Psychologická a sociální podpora náhradních rodin Communio Varnsdorf - sociálně pastorační a informační středisko Starokatolické církve v ČR.

Prevence krizových stavů a jejich důsledků, prevence drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů. Příprava, výcvik vodicích psů a následné poradenství v rámci péče o klienta po dobu aktivní služby vodícího psa. Azylová zařízení - Dům pro matky s dětmi v tísni, Krizový byt pro ženy, Ubytovna pro občany v nouzi a Sociální byt.

Sociální práce v Doléčovacím programu provozovaném Centrem protidrogové prevence a terapie v Plzni. AdvoCats for Women, centrum a síť bezplatného právního poradenství ženám - obětem domácího násilí.

Projekt systémového zajištění výkonu alter. Služby sociálně právního poradenství a koordinace péče o zdravotně postižené děti a jejich rodiny. Výcvik asistenčních psů pro osoby se zdravotním postižením a návazné služby jejich držitelům. Zavádění průvodcovských a předčitatelských služeb pro zrakově a kombinovaně postižené do regionů ČR.

Středisko rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým kombinovaným nebo závažným postižením řeči. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek a azylové byty pro matky s novorozenci v Praze 4, Láskově ulici. Pracovně-právní poradenství, poradenská a věcná pomoc při hledání pracovního uplatnění pro občany se zdravotním postižením.

Poskytování sociálně-rehabilitačních služeb, informační servis, přímá podpora klientů a jejich rodin v nouzové situaci. Krizová linka pro seniory - senior telefon - 24 hodin denně včetně databáze informací pro seniory a jejich blízké. Azylové ubytování pro matky otce s dětmi a ženy v mimořádné nebo krizové životní situaci.

Poradna pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči. Víceŕovňový program sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Poskytování komplexní psychologické pomoci pěstounským rodinám občanského sdružení Rodina svaté Zdislavy v domcích s mámou a tátou i mimo nich.

Sociální prevence, pomoc a reintegrace dětí a mládeže ohrožených působením negativních sociálních jevů. Distribuce zpravodaje k péči o duševní zdraví aneb Šance na práci pro lidi s duševní nemocí. Podpora nezávislého bydlení byty na půli cesty jako součást projaktu Centrum včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v poč.

Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností arteterapeutický atelier jako součást projaktu Centrum včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v poč. Program zvyšování kvalifikace a prevence nezaměstnanosti vzdělávací kurzy jako součást projaktu Centra včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v poč.

seznamka pro postižené Kadaň

Advaita, občanské sdružení pro pracovní a sociální rehabilitaci drogově závislých při Terapeutické komunitě v Nové Vsi. Následná péče a ambulantní poradenství pro drogově závislé v Libereckém kraji - sociální práce. Zajištění služeb rané péče pro rodiny dětí zejména se zrakovým a kombinovaným postižením v ČR 8 pracovišť.

Porodnice - Nemocnice Kadaň s.r.o.

Poradenský systém určený pro pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením zaměřený na systém integrované domácí péče. Kontakt - kontaktování a následná péče o osby po úrazovém stavu s rozšířením na osoby s DMO a jiné vrozené vady. Monitoring sociální a zdravotní situace a následné péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě.

Program Pět P Praha - dobrovolnická služna ve prospěch dětí a rodin v nepříznivé sociální situaci. Resocializační program - následná péče pro bývalé uživatele drog, děti a mládež s výchovnými problémy. Středisko následné péče pro drogově a jinak závislé s postpenitenciární péčí v Oloví.

HateFree Stories | HATEFREE CULTURE

Středisko následné péče pro drogově a jinak závislé s postpenitenciární péčí na farmě v Liboci. Romové pro společnost - Rozvoj sociálních poradenských a podpůrných služeb pro občany ohrožené sociálním vyloučením, včetně sociální terénní práce. Komplexní komunitní program realizovaný v komunitních centrech zřizovaných v lokalitách katastrálního území Ostravy hustě osídlených romskými rodinami. Prevence exkluze v romských komunitách - Středisko dětí a mládeže mikroregionu Javorník. Člověk člověku, sdružení pro podporu rozvoje sociální práce a prevence ve společnosti.

Projekt Pod křídly - výstavba chráněného bydlení a domu na půl cesty pro mladé dospělé po ukončení pěstounské a ústavní výchovy. Nízkoprahový terapeutický resocializační program - divadlo lidí bez přístřeší Ježek a Čížek. Poskytování sociálního poradenství a cílená pomoc při řešení sociálních a bytových problémů v sociálně vyloučené romské komunitě formou terénní sociální práce.

Sociální poradenství a asistence pro žadatele o azyl jako prevence sociálního vyloučení a jiných sociálně patologických jevů.

Pacientská advokacie - pomoc s prosazováním práv a zájmů lidí s duševním onemocněním hospitalizovaným v psychiatrických léčebnách. Postupné vytvoření sítě rodinných zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zdvojnásobení současné kapacity.

0 / 5