Radka, 36

Číslo profilu 5495190
Datum registrace 03.02.2023
Aktualizován 03/27/2023
Jméno Radka
Země Czech Republic
Město Teplice
Orientace Heterosexuální
Věk 36
Znamení zvěrokruhu Kozoroh
Výška 152 cm
Váha 61 kg
Barva vlasů Bílá
Barva očí Zelená
Kouření Ne
Alkohol Ne
Oblíbené země Německo Vietnam Chorvatsko Lucembursko Belgie Švédsko Estonsko

Tuto zprávu poskytl uživatel Radka Teplice 03/28/2023 01:13:03

Národní dům se připravuje na oslavy Druhý ročník turnaje úspěšný 39 Velká cena Prostějova. Judisté z celé republiky i zahraničí v Prostějově!

Nelehký úděl sirotka jej přivedl záhy k vyučení malířem pokojů, dekorací a písma. Odborné výtvarné vzdělání získal až v roce u akademického malíře Františka Myslivce v Brně. Bylo to po jeho úspěšné prostějovské výstavě konané v přednáškovém sále Národního domu. Topinka byl především krajinářem. Najdeme u něj také krajinu Hané a Drahanské vysočiny a samozřejmě řadu prostějovských motivů.

Olej Stará kuželna je součástí výzdoby pracovny primátorky. Některá jeho díla jsou zastoupena i ve sbírce města Prostějova. Věnoval se také figurální Přání malbě, zátiším a lidovým krojům. Poslední samostatná Topinkova výstava proběhla v Prostějově v roce u příležitosti Plným právem je označován za malíře duše krajiny a Božího nadání. Před sto dvaceti lety Rodák ze Slatinic získal středoškolské vzdělání na gymnáziích v Prostějově a v Olomouci.

Jeho zájem o regionální historii podnítili učitelé a historici Julius Glűcklich a Rudolf Urbánek. V letech s výjimkou válečných let působil V. Janoušek jako středoškolský učitel na prostějovské reálce. V letech byl jejím ředitelem. V roce byl na úřední zásah ze školských služeb propuštěn. Jeho záběr v regionální historii byl poměrně široký dějiny obcí, vývoj selského stavu na Moravě, průmyslové podnikání, dělnické hnutí, dějiny škol a spolků.

Z této oblasti publikoval v regionálním tisku a vlastivědných sbornících např. Selský archiv, Vlastivěda střední a severní Moravy, ročenky prostějovského muzea, Kulturní kalendář. Vrcholnými pracemi jsou monografie Okres plumlovský a Dějiny Prostějova. Prostějovský okres vydané v rámci Vlastivědy moravské. Dějiny Prostějova zpracoval nejednotně, je zde řada chyb a nedostatků, přesto je třeba vyzvednout Janouškovo nadšení, píli a bádání v archivech.

Významná byla také jeho práce v oblasti popularizace historie, osvětové činnosti a didaktice dějepisu. Byl dlouholetým členem Kuratoria prostějovského muzea a metodikem pro kronikářskou práci. V letech byl kronikářem města Prostějova a od roku spolupracoval s Ústavem pro historickou vlastivědu UP v Olomouci při přípravě Historického místopisu Moravy a Slezska.

Vojtěch Janoušek zemřel Česká pošta informuje, že ve dnech , bude pošta Prostějov 8 Dolní ulice z důvodu rekonstrukce uzavřena. Veškeré služby budou po dobu opravy zajištěny na poště Prostějov 1. Děkujeme za pochopení. Harmonogram odstavení tepelných zdrojů Domovní správy Prostějov, s. Lokalita kotelny Termín E.

Brückner ved. TH, tel: Všem občanům přeji krásné léto a dětem dobrodružné prázdniny! Z tohoto důvodu nebudou zveřejňovány články, které by se mohly dotýkat cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby.

Redaktor: Jana Gáborová, tel: Bezplatná informační linka magistrátu: Inzerce Regionální vydavatelství s. Zveřejňujeme šestý díl osmidílného seriálu, jenž se zaměřuje na plnění úkolů, které si Rada města Prostějova na začátku svého funkčního období stanovila v oblasti sociální a solidarity mezi občany.

Ke kterým bodům se v této oblasti radní zavázali? Týká se to širokého spektra činností a akcí, určených například pro rodiny s dětmi, seniory, zdravotně znevýhodněné a sociálně vyloučené či ohrožené osoby.

Celkem byly z rozpočtu města Prostějova v období let a poskytnuty dotace v oblasti sociální a zdravotní ve výši Kč pozn. Největšími příjemci dotací pak byly v daném období například tyto organizace jako Azylové centrum Prostějov, o. Dlouhodobě podporujeme Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje, nebo také Hospic na Svatém Kopečku, který zajišťuje hospicovou službu pro celý Olomoucký kraj.

Podpora subjektů, působících v sociální oblasti, probíhá dlouhodobě v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb ve městě Prostějově. V roce byla formou dotace také poprvé podpořena služba Senior taxi, a to na zkušební období 4 měsíců.

Prostějovské radniční listy - PDF Free Download

Z důvodu velkého zájmu seniorů jsme se rozhodli v této službě pokračovat a na podzim tak bylo vypsáno řádné výběrové řízení na další zajištění provozu Senior taxi. Tato služba je i nadále poskytována. Podrobné informace o dotacích najdete na webových stránkách Statutárního města Prostějova: Velkou pozornost věnujeme realizaci a zkvalitňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb formou komunitního plánování.

Tato problematika je řešena již od roku V roce započala realizace druhého návazného projektu Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově, který byl v roce úspěšně dokončen. Inovativním prvkem byl E-katalog sociálních služeb a služeb návazných pro celé obce s rozšířenou působností dále jen ORP města Prostějova, máme za sebou druhý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.

Ten následující je již cílen na celé území ORP Prostějov. V současnosti připravujeme tvorbu III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Prostějov na období let Připraven je projekt na výstavbu domů pro seniory, v letošním roce začne výstavba.

Zpracována je projektová dokumentace na komunitní dům Sušilova a komunitní domy Holandská. Na dům Sušilova je vydáno stavební povolení, předpokládaný termín zahájení stavby je srpen Stranou nezůstává ani celoživotní vzdělávání.

Společně se Střední zdravotnickou školou Prostějov, pořádáme Kurzy pro seniory na téma odpovědným přístupem ke stáří, zdravý životní styl a ochrana člověka za mimořádných událostí a podobně. Dále ve spolupráci s městem Prostějovem běží vzdělávání pořádané Městskou knihovnou, namátkou jmenujme Senior klub, počítačové kurzy pro seniory a mnoho dalších.

Stranou není ani Zdravé město a místní Agenda 21, které pořádá akce zaměřené jak na seniory, školy, handicapované občany, tak na zdravý životní styl. Více na prostejov. Již pátým rokem se sazba za komunální odpad nenavyšuje.

Základní sazba místního poplatku za odpad na rok činí korun na osobu a rok. Osoby starší 65 let zaplatí korun. Také osvobození a úleva od poplatků na rok budou stejné jako v roce minulém s tím, že po novu nárok na osvobození nemá poplatník, kterému byl poplatek uhrazen formou sociálních dávek. Mám z toho nesmírnou radost. Je to ocenění práce všech úředníků, ale i těch, kteří se starají o pořádek, kteří se starají o to, aby radnice vypadala tak, jak vypadá.

Za to jim všem patří velké poděkování, pochválila výsledek primátorka Alena Rašková. Hodnocena byla otevřenost, transparentnost a vstřícnost úřadu vůči občanům města. Jsem ráda, že se nám podařilo obhájit prvenství z loňského roku, uzavřela primátorka Alena Rašková.

Hodnocení Ratingu statutárního města Prostějov na úrovni A1 mezinárodní rating a Aa1. Hodnocení rovněž zohledňuje uvážené řízení rozpočtu města vedoucí k přebytkovému hospodaření již pátým rokem v řadě a posílení jeho finančních rezerv. Rating rovněž zohledňuje solidní provozní přebytky, které jsou hlavním zdrojem krytí kapitálových výdajů.

Plánované investiční projekty mohou v budoucnu vést k dluhovému financování, avšak výši případné zadluženosti ještě nelze blíže specifikovat. Silné stránky: Solidní provozní přebytky hlavním zdrojem financování investic. Přebytkové hospodaření dále posílilo hotovostní rezervy. Nulová zadluženost města a jeho organizací. Slabé stránky: Masivní investiční projekty mohou výrazně ovlivnit finanční sílu města.

Co by mohlo rating snížit: Zhoršení provozních výsledků, které by výrazně snížilo kapacitu města financovat kapitálové výdaje z vlastních zdrojů. Jsem v důchodu a jsem zamilovaná. Přesto se trápím. Mám vztah se svým ovdovělým švagrem. Je nám spolu dobře, jenže mé dcery naši lásku nechápou, stydí se za mě, přestaly se mnou komunikovat. Kdy jste se naposledy dali do řeči náhodně, jen tak, s někým neznámým? Kdo si vzpomene, je v menšině.

Běžnější je nyní nové kontakty nenavazovat. A čím je člověk starší, tím mu oslovení cizích lidí dělá větší potíže. Vzpomínají, jak v dětství, v prvních poválečných letech poprvé okusili dobroty, které neznali. Potravinová pomoc z Ameriky mnohým dodnes utkvěla v paměti, přestože se o ní svého času přestalo mluvit.

Pro prevenci a úlevu od bolesti svalů, kloubů a zad.

Portál pro aktivní seniory | icz

Je tu konopná kosmetika od české firmy Annabis. Česká spořitelna pořádá po celý rok kurzy k tématu digitální gramotnosti a bezpečnosti na internetu. Probíhají přibližně v šedesáti městech České republiky, jsou zdarma a zúčastnit se jich může kdokoli. Kouzelné vánoční trhy každoročně lákají desetitisíce českých turistů do centra Vídně, Drážďan, ale i Norimberka.

A právě o něm bude řeč. Málokteré německé město má totiž tak bohatou historii jako právě bavorský Norimberk, který si velmi oblíbil i císař římský a český král Karel IV. Mirek od našeho štamgastského stolu je asi největší pohodář, kterého jsem v životě potkal. Vyprávěnky z jeho života mají vždy dramatický náboj, ale i poté, co si prožil nejedno peklo, zůstává věčným, až nakažlivým optimistou.

Stále nejste rozhodnuti, co pořídit svým blízkým pod stromeček? Tady je několik tipů, kterými můžete udělat radost rodinným příslušníkům i sobě. Většina Moraváků nemá slabost pro Krkonoše.

rande naslepo 2022 titulky Šternberk

Máme přece Beskydy a Jeseníky. Ne tak já. Je to proto, že je znám líp a delší dobu. Pravdou ale je, že je to kvůli lyžování. Na běžkách jsem sjezdila kdejaký kopec a na sjezdovkách všechny tratě od modrých až po matově černé.

Já moc. Začalo to kdysi dávno v jihočeské vesničce Holašovice. To jsem ještě neměla digitální fotoaparát, fotili jsme na kinofilm nebo na "diáčky". Na náves plnou krásných statků a domků s ozdobenými štíty a půlkulatými vraty nikdy nezapomenu. Jsou kvalitní, krásné, a proto i drahé. Koupit si vlněný svetr s norským vzorem je tak trochu investice. Zpravidla ho pak člověk nosí celý život a nezřídka se setká s větou: Dědo, já si půjčím ten tvůj starý svetr, jo?

Máte pocit, že když platíte pravidelně pojištění auta, tak už nic nemusíte dělat? Jistě, váš vůz je pojištěný a máte povinné ručení pro případ, že sami způsobíte nehodu. Dokonce jste uzavřeli havarijní pojištění pro škody, které způsobíte vlastnímu vozu. Časy se mění a my se měníme s nimi. Současně s námi se mění i naše sny. Ty dětské se proměnily ve sny dospívajících a dospělých, sny dospělých pak ve sny těch nejstarších.

Sníme stále. Mám na mysli sen jako přání a toužení.

Zpravodaj města Blanska - PDF Free Download

Včera večer napadl v Praze první letošní sníh. Ráno jsem ho byla s foťákem přivítat na Pražském hradě. Teď ale sedím u počítače, kde jsem teprve před chvílí zpracovala fotky z procházky pražskou Královskou oborou neboli Stromovkou. Pro Vláďu není rybaření koníčkem, je to vášeň, životní styl.

Asi to souvisí s tím, že se ve znamení Ryb narodil, ale v každém případě je to jedinec touto činností celoživotně nekompromisně posedlý. Vůbec nás proto nepřekvapilo, když nedávno vyprávěl další z mnoha svých rybích snů.

Předvánoční období je časem, v němž si vychutnáváme příchod kouzelné atmosféry, která vyvrcholí Štědrým dnem. Shánění dárků, dekorování, pečení cukroví i další přípravy.

Když se to podaří, zajdeme na trhy, potkáme se s přáteli, stihneme dětské besídky. Historická obec Světec i její osady doplatily na povrchovou důlní činnost, která na Bílinsku pronikla až do chráněné oblasti Českého středohoří. Nejhůře dopadlo blízké Radovesické údolí se stejnojmennou obcí, jejíž část kdysi patřila pod klášter ve Světci. Také v roce si budete moci pověsit na zeď kalendář sestavený z fotografií čtenářů potálu i Jaké fotografie v něm budou?

Podívejte se Vnoučata mají pořád rýmu, jsou nachlazené. A prarodiče říkají: to je tím, že se neotužujete, vy mladí dnes nic nevydržíte. Někdo trvá na tom, že doma v bytě musí být takzvaná trenýrková teplota, někdo se koupe v mrazech v řece. Otužování je téma, které hýbe společností. Zažila jsem dvě bolestivé rány bezprostředně po sobě. Tou první byla smrt manžela. Přišla nečekaně, po příchodu z práce se manžel sesunul k zemi a už mu nebylo pomoci.

Druhá rána přišla za několik dnů, když jsem se u notáře dozvěděla, že manžel měl dlouholetý vztah s jinou ženou. Je tomu víc než 20 let, kdy jsme do knihoven chodili s papírovou průkazkou a kdy se půjčení knížek zapisovalo do knižních lístků.

Od té doby se toho ale mnoho změnilo. I knihovny šly s dobou, začaly se digitalizovat a celý proces půjčení knih se tak zjednodušil a zrychlil. Před sedmi lety se stala dobrovolnicí v domově seniorů. A setkala se s nedůstojným zacházením s klienty.

Od té doby se snaží podmínky v zařízeních pro seniory zlepšovat. Dát dříve jako dárek něco, co už někdo nosil či používal? To bylo považováno za ostudné. Doba se mění. Mnozí lidé naopak použité věci preferují před těmi novými. Problémy s usínáním, nekvalitním spánkem a častým buzením trápí dnes mnoho z nás.

Přesto je právě kvalitní spánek jedním z klíčů k pevnému zdraví a psychické pohodě. Žen, které mají doma sbírku šál a šátků, přibývá.

Jde o sympatický trend. Zdánlivě obyčejný kus látky či úpletu totiž dovede oblečení povznést, ozvláštnit a jeho nositelku navíc i omladit. Už tento čtvrtek oslavíme tradiční Mezinárodní nekuřácký den — a jak zvyk káže, při této příležitosti se vždy hodí připomenout si závažné důsledky kouření i strategie, kterými se dají co nejefektivněji snižovat.

Trénuju jako ďas. Tentokrát už určitě vyhraju zlatou medaili! Cítím se v životní formě, mám báječnou fyzičku, brilantní techniku, optimálně vyladěnou závodnickou psychiku.

rande naslepo 2022 titulky Šternberk

Budu konečně stát na nejvyšším stupni a shlížet na ty sraby, kterejm jsem to těžce nandal. Třeste se, poseroutkové! Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravily program Nová zelená úsporám Light, který nabídne okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů.

A pro jistotu jsem si našla třetí práci.

0 / 5

Populární profily

sex seznamka portál Chodov

Judita, 21

fitness seznamka Klatovy

Galina, 33

seznamka eroticka České Budějovice

Paulína, 40

bondage seznamka Bruntál

Vendulka, 26

vdaná žena a svobodný muž Dvůr Králové nad Labem

Eleonora, 21

hledám ženu na sex Holešov

Vanesa, 20