Josefa, 28

Číslo profilu 6989226
Datum registrace 02.02.2023
Aktualizován 05/27/2023
Jméno Josefa
Země Czech Republic
Město Teplice
Orientace Bisexuální
Věk 28
Znamení zvěrokruhu Panna
Výška 176 cm
Váha 73 kg
Barva vlasů Bílá
Barva očí Modrý
Kouření Občas
Alkohol Ano
Oblíbené země Lucembursko Thailand Slovensko Švédsko Kanárské ostrovy Griekenland

Stavba strakonické kompostárny je snad konečně na dohled - EnviWeb

Tuto zprávu poskytl uživatel Josefa Teplice 05/28/2023 09:23:05

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých našimi klienty a zájemci o naše služby. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás subjekty údajů s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, aby mohla být zjednána včasná náprava.

Kontakt: info voytareality. Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů v souvislosti s uzavřením smluvní dokumentace mezi vámi a námi v souvislosti s nabídkou zprostředkování koupě, prodeje či najmu nemovitých věcí a k tomu veškerý právní, finanční a poradenský servis, při osobním kontaktu včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitých věcí , telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky.

Podmínky ochrany osobních údajů - Inform

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. Abychom s vámi mohli uzavřít smluvní dokumentaci a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození, telefon, email, adresa, u společností IČO, DIČ.

Právním titulem oprávněním pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy či jiného smluvního dokumentu uzavřených mezi námi a vámi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů. Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:.

Pro tyto účely uchováváme data po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo.

Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující advokátní kancelář, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, správa e-mailové databáze.

Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon tj. Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.

S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje v GDPR jsou důvody uvedené v čl. V případech stanovených v čl. Za podmínek stanovených v čl. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www. Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě, je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Uložení vašich dat a kontaktních údajů v mobilním telefonu je chráněno přístupovým heslem určeným vlastníkem daného zařízení.

Listinné podoby dokumentů, jež obsahují vaše osobní údaje a data dle shora uvedeného jsou chráněny uložením do místnosti archivu listin, kde vstupní dveře jsou jištěny uzamykatelným zámkem a celý prostor místnosti chráněn pohybovým čidlem alarmu a přístup k těmto mají jen správcem určené osoby. V případě další dotazů ke zpracování vašich osobních údajů je možné nás kontaktovat na e-mailu info voytareality.

Koupit nebo pronajmout? Typ prodej prodej. Rozšířené filtry. Obsah a účel dokumentu 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. Osobní údaje, které zpracováváme: - E-mail, jméno, příjmení, titul, adresa, doručovací adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, pohlaví, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej, koupi, nájem vám zprostředkováváme ve spojení s dalšími údaji.

K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností Abychom s vámi mohli uzavřít smluvní dokumentaci a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození, telefon, email, adresa, u společností IČO, DIČ.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme: - Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv a nebo způsobené újmy. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů.

Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů A. Právo na přístup k osobním údajům Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. Právo na opravu osobních údajů Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na omezení zpracování V případech stanovených v čl. Právo na přenositelnost údajů Za podmínek stanovených v čl.

seznámení zaměstnanců s gdpr Strakonice

Právo vznést námitku V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Právo podat stížnost u dozorového úřadu Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Provedení zabezpečení ochrany osobních údajů Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě, je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Email: info voytareality. Sociální sítě:. Skrýt mapu.

CÚ Strakonice - povinné údaje | Celní správa ČR

VOYTA reality s. Cena od Kč. Cena do Kč. Plocha od m 2. Cena do m 2. Pozemek od m 2. Firmy, CSR. Klimatická změna. Ekostyl a domov.

Hodnoty – MALINA GROUP

O serveru. Kalendář akcí. Enviro výkladový slovník. Středa, Strakonice - Tlak na jednotlivá města, aby co největší množství odpadů druhotně zpracovávala, v poslední době neustále roste. Také strakonická radnice proto začala vážně uvažovat o stavbě kompostárny. Vedení města dalo ekologické stavbě zelenou. V úvahu přicházela lokalita V Holi.

Stavbu kompostárny, kterou podpořily i výsledky nedávného geologického průzkumu na daném území, odsouhlasila na svém posledním jednání i rada města. V budoucnu by tak toto zařízení mělo zpracovávat až pět set tun tohoto druhu odpadu ročně. Po zpravování by mohl být použit pro rekultivace a podobně. Radní rovněž uvažují o svozu uvedeného druhu odpadů i od obyvatel - převážně od zahrádkářů a podobně. Odpad vhodný pro kompostování vzniklý například při úpravě městské zeleně by totiž ani zdaleka nestačil kapacitě kompostárny.

Podle jeho informací budou tento odpad svážet strakonické technické služby ve speciálním režimu, kdy budou na předem známá místa, kam budou moci lidé v daný čas dopravit odpad především ze svých zahrádek. Zdroj: Listy Strakonicka. Sdílet článek na sociálních sítích. V pátek Mezinárodní den nekupování ničeho.

Souhlas se zpracováním OÚ - brigádník - | Agentura STUDENT

EKOtip pro dnešní den. Jaký je pohled na novou odpadovou legislativu. Poplatky za komunální odpad se v Chrudimi příští rok skokově zvýší.

seznámení zaměstnanců s gdpr Strakonice

Do českých domácností dorazí z e-shopů ročně 9,2 milionu m3 vzduchu. Elektrozařízení v labyrintu recyklačního příspěvku. Skládka na vrcholu světa.

CÚ Strakonice - povinné údaje | Celní správa ČR

Litteringový výzkum v České republice. Ústí nad Labem plánuje po letech zavést poplatek za odpad. Prodejci zapomínají informovat o zpětném odběru výrobků. Metodický návod MPO pro recyklaci plastů. Hlasování v 1. RPG Recycling je novým členem České asociace odpadového hospodářství. Použité krabice nemusí skončit v kontejnerech, řada obchodů je znovu využije.

0 / 5